วิภาวดี ตรียะกุล

ป้าหญิง วิภาวดี ตรียะกุล
สมาคมศิลปินสยาม

ฉายา… ม่ายผ้าขะม้าแดง สมัย พณ.ท่าน จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัตน์ แสดงภาพยนตร์ 70 เรื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 ได้รับตำแหน่งนางงาม 5 ตำแหน่ง ป้าหญิง อยู่ในแวดวงนางงาม และดารานักแสดงมานาน เป็นคนดีของสังคม ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอมา เป็นตัวหลักในการสนับสนุน ทำให้มีสมาคมศิลปินสยามเกิดขึ้น ปัจจุบัน…. ป้าหญิงอยู่ในวงการโมเดลลิ่ง ที่มีชื่อเสียงมาก (ป้าหญิงโมเดล) สมาคมศิลปินสยาม Association of Siam Artist

Copyright © สมาคมศิลปินสยาม 2019. All rights reserved.