จิตติมา เจือใจ

จิตติมา เจือใจ
กรรมการผู้ก่อตั้งสมาคมศิลปินสยาม

จิตติมา เจือใจ เป็นนักร้องลูกกรุง ได้รับแผ่นเสียงทองคำพระราชทานในปีพ.ศ. 2522 จากเพลง เหวหิน ผลงานของ คุณชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร ผลงานสร้างชื่อเสียง ตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกที่แต่งโดย คุณ ทวีพงศ์ มณันิล ชื่อถ้าหัวใจฉันมีปีก ในปี 2519 และได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจนมีผลงานออกมาอีกหลายอัลบั้ม เช่นหลักไม้เลื้อยในปี 2520 ซึ่งก็ได้รับความนิยมสูงสุดเช่นกัน ตามด้วยรักยามจน ของหมอ วราห์ วรเวช ผลงานของ ป.ชื่นประโยชน์ พยงค์ มุกดา พรพิรุณ นคร ถนอมทรัพย์ เนรัญชรา ฯลฯ คุณ จิตติมา เป็นนักร้องหญิง คนเดียวในยุคนั้น ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คณะบัญชีและอีกหนึ่งปริญญา คือพานิชย์ศาสตร์ นิสัยส่วนตัว เป็นคนโอบอ้อมอารี มีน้ำใจกับทุกๆคน ทุกวันนี้เธอยังคงร้องเพลงตามงานต่างๆ และร้องประจำ ทุกคืนวันพุธ ที่โรงแรม นิรันดร์แกรนด์ ปัจจุจบันเธอยังได้รับหน้าที่ ที่ทรงเกียรติ ด้วยการเป็นผู้พิพากษา สมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ อีกด้วย

Copyright © สมาคมศิลปินสยาม 2019. All rights reserved.