ฉลอง ภัคดีวิจิตร


ฉลอง ภัคดีวิจิตร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อาจารย์ ฉลอง ภัคดีวิจิตร ปรมจารย์แห่งวงการหนังบู้ ตากล้องมืออาชีพ ผู้กำกับและงานด้านละครเวที ครูของเหล่าบรรดานักสร้างหนังของไทย ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย ท่านเป็นที่รักและเคาระของผู้ที่รู้จักอย่างยิ่งเป็นอาจารย์ที่แท้จริง ของวงการภาพยนตร์ไทย สมาคมศิลปินสยาม ได้รับเกียรติจากท่าน ในการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมศิลปินสยาม

Copyright © สมาคมศิลปินสยาม 2019. All rights reserved.