ยอดชาย เมฆสุวรรณ

ยอดชาย เมฆสุวรรณ
ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์

ท่านอาจารย์ ยอดชาย เมฆสุวรรณ เป็นประติมากร คนริ่เริ่มที่คิดปั้น หุ่นขี้ผึ้ง เป็นพระเอกภาพยนตร์ไทย ในอดีตหลายสิบเรื่อง ที่มีนางเอกคู่ขวัญคือ ภาวนา ชนะจิต ปัจจุบันท่านก็มีงานแสดงพอสมควร ทั้งละครและภาพยนตร์ บทบาทการแสดง และบุคลิกของท่านอยู่ในระดับต้นๆของวงการทีเดียว ชีวิตจริงของท่านเป็นนักต่อสู้มีแนวคิดที่ทันสมัยมาก จนนำท่านมาสู่ความสำเร็จในชีวิต มีความสุขในปัจจุบัน สมาคมศิลปินสยาม ได้รับเกียรติจากท่าน ในการดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคมศิลปินสยาม

Copyright © สมาคมศิลปินสยาม 2019. All rights reserved.