วิยะดา อุมารินทร์

วิยะดา อุมารินทร์
กรรมการสมาคมศิลปินสยาม

เริ่มจากกลุ่มศิลปินดารานักแสดงภาพยนตร์ไทยได้หารือกันในเรื่องต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลในวงการภาพยนตร์ไทย พบว่าจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความลำบากยากไร้โดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แนวความคิดนี้ได้ขยายไปยังกลุ่มบุคคลต่างๆแต่ก็ยังมิได้ทำเป็นรูปธรรมต่อมาในปี 2550 ได้มีความพยายามที่จะร่วมสานเจตนารมณ์ของกลุ่มศิลปินดังกล่าว และต้องการขยายไปเหล่าศิลปินทุกแขนงและประชาชนทั่วไปเพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคล และผลงานอันที่เป็นที่ยอมรับประจักษ์ทั้งยังประโยชน์ ความสุข ความสงบ แก่ผู้คน และเยาวชน สืบต่อไปในอนาคตกาล เสมือนทรัพย์สมบัติอันมีค่ายื่งของประเทศชาติการจดทะเบียนสมาคมศิลปินสยาม จึงเกิดขึ้นในปี 2556 โดยมี หม่อมอูม วิยะดา อุมารินทร์ ดาราตุ๊กตาทองสุพรรณหงส์เป็นนายก คนแรกของ สมาคมศิลปินสยาม

Copyright © สมาคมศิลปินสยาม 2019. All rights reserved.