การประกวดนักร้องเพลงลูกทุ่ง เพชรเสียงทอง ชิงถ้วยสมาคมศิลปินสยาม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 สมาคมศิลปินสยาม ร่วมกับ ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ จัดการประกวดนักร้องเพลงลูกทุ่ง เพชรเสียงทอง ชิงถ้วยสมาคมศิลปินสยาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่ง ในเชิงสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ

Copyright © สมาคมศิลปินสยาม 2019. All rights reserved.