โครงการ ประกวดวาดภาพระบายสี สร้างสรรค์ ในหัวข้อ สยามถิ่นเมืองงาม

สมาคมศิลปินสยาม จัดโครงการ ยุวชนศิลปินสยาม ประกวดวาดภาพระบายสี สร้างสรรค์ ในหัวข้อ สยามถิ่นเมืองงาม (ความงามทุกด้าน) ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล โดยแบ่งการประกวดเป็น 3 ระดับได้แก่ ประดับประถม มัธยมตอนต้น และมัธยมตอนปลาย เมื่อเดือนกันยายน 2557

Copyright © สมาคมศิลปินสยาม 2019. All rights reserved.