สมาคมศิลปินสยาม จัดโครงการ ประกวดหนูน้อยสยาม ปี 2558

สมาคมศิลปินสยาม จัดโครงการ ประกวดหนูน้อยสยาม ปี 2558
ในหัวข้อ อนุรักษ์ – พัฒนา ส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรม การศึกษา และช่วยเหลือสังคม เพื่อค้นหาเด็กๆ อายุ 5-12 ปี ที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ร้องเพลง เต้น รำ เดินแบบ ให้โอกาสในการแสดงความสามารถพิเศษ ส่งเสริมทักษะการแสดงออก พัฒนาบุคคลิกภาพ ต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ ก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป โดยชิงเงินรางวัล และถ้วยรางวัล 5 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

Copyright © สมาคมศิลปินสยาม 2019. All rights reserved.