โครงการน้ำใจเพื่อนศิลป์ โดย สมาคมศิลปินสยาม

เมี่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 สมาคมศิลปินสยาม ร่วมกับ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ในโครงการเหลือขอ นำโดยนายกสมาคมศิลปินสยาม คุณวิยะดา อุมารินทร์ และคุณวิภาวดี ตริยะกุล พร้อมคณะกรรมการ สมาชิกสมาคม และผู้มีอุปการะคุณได้จัด โครงการน้ำใจเพื่อนศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เด็ก สตรี คนชรา และบุคคลไร้โอกาส โดยในงานได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สิน และสิ่งของต่างๆกับ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังมูลนิธิต่างๆ ตามที่ได้แจ้งความจำนงค์มายังสมาคมฯ และถือว่าเป็นโครงการนำร่องต่อไป เพื่อที่จะดำเนินการต่อไปเป็นประจำในทุกๆ ปี

Copyright © สมาคมศิลปินสยาม 2019. All rights reserved.